top of page
《迴響》第31期

《迴響》由第29期開始,調整價格至HK$72 

 

  今期內容  

 

◆文化專題:浪浪喵星人【新手上路!領養流浪貓、做貓義工】

 

今期貓出沒注意!
衛斯理經典作品《老貓》揭露外星人侵略野心,可惜估算錯誤,被困黑貓身體成為千年老貓。
即使係啱啱出世嘅貓咪,都一樣係喵星人,人類對喵星人似乎有種不可抗力嘅法則,見到貓總會望兩眼。
同貓唔同命。
老貓喺古埃及被人當係神咁拜,中國貴族都有貓兒奴;貓店長保家衛國、吸引客人;就算普通人屋企有一兩隻貓都係好平常。
偏偏有人做得出遺棄寵物,甚至虐待、烹煮等等令人髮指嘅殘忍行為,命苦嘅流浪貓天生就要提高警覺行每一步。
生命有價,《迴響》相信人同人、人同貓之間總有緣份,浪浪喵星人面對嘅問題,值得更多人關注同了解。
 

★文化專題:浪浪喵星人

#1  街童喵星人★比麒嘅居家生活
#2  香港動保:喺冷漠嘅城市中熱愛生命
#3  「無論順境或逆境,健康或疾病,你都係我嘅主子。」
#4  香港動物基金:去慈善機構領養浪浪
#5  鄺志豪|我嘅貓路歷程

 

★迴響生活

方麗娜|影視迴帶#8|為何港產貓貓題材電影如此之少?

福耳歌詩|影評|《4拍4家族》Band Four

Hazelwcc|耳渦x迴響|人物專訪|樂隊Pandora——嘈大交而生嘅音樂專輯《GALAXY WITHIN》Matthew・Rapid Psychology|耳渦x迴響|音樂浴場1|紓壓之湯
高山@體嘢|決戰時刻#8|香港賀歲波經濟學
附加文|文字食先#8|老海鮮偏執事件

Stella So|香港人嘅風景紀錄8

 

★迴響文學 

豆腐火火|遊記|奴隸獸與他們的產地
萍凡人|新詩|美人魚近親魚尾葵
一 郎|月下讀桌#6|本字乎?錯別字也!
田皓瑤女中醫師|中醫兒科破障抄 (二)|發燒(續)

解頤齋齋主|五行相生相尅
沈西城|推理短篇|《點解兇手要殺咗隻波斯貓》<上>

 

《迴響》第31期

HK$72.00價格
 • 書名:迴響Resonate -粵語文化 期刊- 
  期數:總期數 31


  今期作者:Hazelwcc、Matthew・Rapid Psychology、Stella So、沈西城、解頤齋齋主、方麗娜、萍凡人、高山@體嘢、黑人、伊死、附加文、田皓瑤女中醫師、一郎、豆腐火火、福耳歌詩、鄺志豪


  今期嘉賓:前浪浪街童貓★比麒、吳蔚美小姐@NPV流浪動物醫療基金、周美華小姐@OneDegree副行政總裁、阿KAT@香港動物基金負責人、Pandora樂隊


  售價:HK$ 72
  級別:1 級
  頁數:80 頁
  大小:185mm x 230mm 
  印刷:全彩色 
  訂裝:膠裝+封底拉頁 
  ISBN:978-988-70468-0-6

bottom of page