top of page
《迴響》補購套票(10本)

《迴響》出版咁耐以嚟,你會唔會錯過咗幾期想買番?

但係市面上嘅書店已經買唔到以前嘅期數,點算好?

 

機會嚟喇!

立即購買「《迴響》補購套票(10本)」,
一次過買番10本你想要嘅期數,
套票價相等如買8送2。
記得填寫想要邊10期呀!

 

《迴響》補購套票(10本)

HK$480.00價格
  • 第1-3期已經售罄
  • 套票包含 第4-28期 任何 10期
  • 套票即買即用,不作保留
  • 套票適用於香港及其他地區訂購
  • 所有地區均透過香港郵政(平郵)寄出,郵費由讀者承擔
  • 有關本補購套使用條款,《迴響》編輯部有最終決定權
bottom of page