top of page

6月08日週六

|

Nan Fung Place 1/F

《迴響》3周年分享會

報名已截止
查看其他活動
《迴響》3周年分享會
《迴響》3周年分享會

時間 & 地點

2024年6月08日 下午2:00 – 下午3:30

Nan Fung Place 1/F, 香港中環干諾道中88號

活動詳情

#活動預告:《迴響》3周年分享會

不經不覺,《迴響》出版超過30期,經歷改版、改編制,今日以雙月刊嘅形式繼續穩定出版。

我哋決定以後搞多啲分享活動,拉近同讀者嘅距離,所以今次用出版3周年呢個名目做分享會,講吓咁耐以嚟嘅心路歷程。

同場可以補購、有嘢飲、有水吹,大家Chill住過一個下晝。

日期:2024年6月8日(星期六)

時間:14:00~15:30

地點:Nan Fung Place 1/F(上環地鐵站E出口行1分鐘)

主講:《迴響》編輯部仝人

★費用全免

★免費附送本地品牌飲品

報名呢度:https://forms.gle/CZHwWUmYVi7buvK77

活動主辦:漫讀文化

場地提供:Nan Fung Place

飲品贊助:本地薑 BeFrezh 有汽涼茶

協辦:@阿叔商店

活動語言:廣東話

+++++++

#迴響 #分享會 #晒冷 #南豐大廈 #阿叔商店 #香港製造 #本地飲品

#香港創作 #香港文化 #香港文化  #粵文寫作 #我手寫我口 

#非物質文化遺產 #

分享出去

bottom of page